Дисциплінарне звільнення та його наслідки - WorkProfi - agencja pracy
Як вибрати кар’єрний шлях?
30 Серпня 2023
Період захисту перед виходом на пенсію та його права
29 Вересня 2023
Як вибрати кар’єрний шлях?
30 Серпня 2023
Період захисту перед виходом на пенсію та його права
29 Вересня 2023

Дисциплінарне звільнення та його наслідки

Дисциплінарне звільнення – це форма розірвання з роботодавцем трудового договору у зв’язку з порушенням працівником обов’язків, що випливають з договору або норм трудового законодавства. Загроза дисциплінарного звільнення може виникнути внаслідок різних дій працівника. Дисциплінарне звільнення регулюється ст.52. Кодекс законів про працю:

Роботодавець має право розірвати трудовий договір без попередження з вини працівника у разі:

1) грубе порушення працівником основних трудових обов’язків;

2) вчинення працівником протягом строку дії трудового договору провини, що перешкоджає подальшій роботі на займаній посаді, якщо провина є явною або підтверджена набрало законної сили вироком;

3) втрати з вини працівника повноважень, необхідних для виконання роботи за займаною посадою.

Прикладом порушення службових обов’язків може бути:

  • Невиконання посадових обов’язків
  • Порушення правил внутрішнього розпорядку
  • Невиправдані неявки на роботу або запізнення
  • Звільнення з роботи
  • Вживання алкоголю або психотропних речовин на роботі та прихід на роботу в стані алкогольного сп’яніння
  • Крадіжка або шахрайство
  • Порушення умови

Роботодавець має місячний термін з моменту виявлення порушення працівником своїх обов’язків для прийняття рішення про дисциплінарну відпустку (працівник у цей час може перебувати на лікарняному). Він повинен обґрунтувати своє рішення і письмово повідомити про це працівника.

Кожен працівник має 21 день для отримання рішення про дисциплінар не звільнення відповідно до ст. 264 розділ 2 к.п і і може передати справу до суду, яка визначить, чи було дисциплінарне звільнення необґрунтованим і чи дійсно працівник грубо порушив службові обов’язки.

Наслідки дисциплінарного звільнення:

• Втрата вихідної допомоги

• Втрата права на допомогу по безробіттю

• Брак часу для пошуку нової роботи

• Запис про дисциплінарне звільнення в трудовій книжці

Пенсійний захист становить 4 роки до досягнення пенсійного віку. Воно поширюється на осіб, прийнятих за трудовим договором на певний або невизначений строк (якщо строковий договір не закінчується раніше). Також слід пам’ятати про необхідність наявності трудового стажу (20 років для жінок і 25 років для чоловіків), який дає право на пенсію.

+48 576 566 821 (дзвінок безкоштовний)